Khoa học 4/3 tuần 23 Tiểu học thân nhân trung BÀI 46: BÓNG TỐI Bài 47 Ánh Sáng

TUẦN 23                                     KHOA HỌC BÀI 46: BÓNG TỐI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức – Hiểu được bóng tối của vật thay đổi về hình dạng, kích thước khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. 2. Kĩ năng – 3. Thái độ – GD HS ngồi học đảm bảo mật …

Môn đạo đức tuần 23

Môn đạo đức lớp 4/3 trường tiểu học thân nhân trung quận tân bình thành phố hồ chí minh – tuần 23